Minggang ZHANG, DGA Huawei France

13 Nov 2023
Parole d'Expert